Padleled Vestfold

padlehuk lavPadleled Vestfold åpnet 26. juni 2018, og består av 622 km graderte padleruter langs hele Vestfoldkysten, fra Svelvik i nord til Larvik i sør. Padleled Vestfold skal bidra til at alle vil finne passende og sikre turer å padle langs den unike Vestfoldkysten, gjennom merking, skilting, etablering av enkle overnattingssteder (Padlehuker) og annen tilrettelegging. Vestfold fylkeskommune vil med etableringen av Padleled Vestfold stimulere til økt fysisk aktivitet og bruk av skjærgården, gjennom bedre tilrettelegging for det enkle og miljøvennlige friluftslivet.

Padlere kan nå planlegge turer ut i fra graderte ruter, med grønne, blå og røde ruter. Det er utviklet 91 turforslag med rutebeskrivelser, kart, tips og råd om alt fra parkeringsmuligheter til ferskvannskilder og toalettfasiliteter. Alt er samlet i en kartbok. 200 eks av førsteutgaven ble delt ut gratis under åpningen. Den endelige versjonen vil bli tilgjengelig i løpet av høsten 2018, følg med på Padleled Vestfold sine Facebook-sider.

Kart og turforslag vil også bli tilgjengelige i den gratis mobilappen OUTTT i løpet av sommeren 2018. Noen turforslag ligger allerede inne. Høsten 2018 vil det bli plassert ut 28 skilt med nyttig informasjon på de mest sentrale utgangspunktene for turer, de store P-ene på kartene i appen og i kartboken forteller hvor disse skilte vil stå.

Les mer her!

Kontaktinformasjon

Jan Pihl
+47 92 88 31 46
jan@pihlnet.com
VHF MMSI: 825815533