Loading...

Der er ingen begivenheder i den valgte kategori

Sikkerhet

Forsikring:
Alle deltakerne deltar på eget ansvar/risiko.

Alle våre aktiviteter er godt sikret og vi bruker kun sikkerhetsutstyr av topp kvalitet.
I likhet med alle andre turer og reiser du skal delta på, må den enkelte gjest selv sørge for å ha en reise og ulykkesforsikring. Våre aktiviteter er ikke definert under risikosport - men hver enkelt må evt. sjekke med sitt forsikringsselskap.

Hjelm
Padleopplevelser.no bruker hjelm på alle sine KURS. Disse stiller vi GRATIS til rådighet for alle våre kunder.

Sikkerhet gjenerelt
Norsk natur byr på mange utfordringer. Det er derfor viktig å legge opp turen og velge utstyret som skal brukes ut fra dine egne ferdigheter. Vi i Padleopplevelser.no er opptatt av din trygghet. Vi ber deg ta den tiden du trenger for å lære grunnleggende ferdigheter innen padleteknikk, sikkerhet og sjøvett. En god turkajakk er en svært sjødyktig farkost i hendene til en erfaren padler. Uerfarne padlere er i større grad utsatt for dårlig vær og vindforhold.

Du må lære deg, og hele tiden vedlikeholde, metoder for ombordstigning i kajakken etter en velt. I store deler av landet vårt er det kalde vannet den største faren. Nedkjøling gjør deg utmattet, og du kan fort miste kreftene slik at du får problemer med å komme deg ombord igjen. Det er derfor svært viktig at du øver på ombordstigning slik at dette går unna på kortest mulig tid. Vi oppfordrer deg dessuten til ikke å padle alene i åpent farvann slik at du kan få - og gi - hjelp i nødsituasjoner.

Sunn fornuft, godt sjøvett, kjennskap til lokale padleforhold og en realistisk holdning til egne padleferdigheter er nøkkelen til en fantastisk opplevelse av skjærgård, innsjøer og vassdrag.

Sjøveisreglene
Husk at du som padler har vikeplikt i Norsk innenlands farvann.
"Regel 43. Små fartøy
Et fartøy som blir rodd, et maskindrevet fartøy og et seilfartøy som i henhold til regel 23 (c) eller 25 (d), bare fører eller viser en lanterne med hvitt lys, skal når det nærmer seg andre fartøy eller det ser andre fartøy nærme seg, manøvrere med forsiktighet, gå med redusert fart og om nødvendig stoppe farten. Slike fartøy skal holde godt av veien for andre fartøy."
FOR 1975-12-01 nr 05: Forskrift om forebygging av sammenstøt på sjøen (Sjøveisreglene).

Norsk innenlands farvann er havner, elver, kanaler, innsjøer og alle farvann som ligger innenfor den utenskjærsgrensen som er særskilt fastsatt i loslovgivningen. Norsk innenlands farvann omfatter farvann under norsk jurisdiksjon på Svalbard og Jan Mayen.
Beskrivelse av denne grensen finnes her.

HMS (Helse, Miljø & Sikkerhet)

pdfRisikoanalyse og ledelse
pdfSkjema til registrering av avvik

Om padleopplevelser

Kontaktinformasjon

Jan Pihl
+47 92 88 31 46
jan@pihlnet.com
VHF MMSI: 825815533

Nyhetsbrev